Ik ben in 1973 geboren in Bolzano, een klein stadje in Noord-Italië. Ik kom uit een bicultureel en tweetalig gezin waar ik van kinds af aan het belang heb begrepen van meertaligheid, multiculturalisme, muziek, kunst en culturele uitwisseling en dialoog. Natuurlijk heb ik beide kanten van multiculturalisme ervaren: de positieve met betrekking tot wederzijds begrip, empathie en dialoog  en de negatieve vormen zoals discriminatie, racisme en gebrek aan empathie… Alles lezen.

milena rampoldi

SERVICES

Publicaties