Taalonderwijs

Ik werk in samenwerking met ProMosaik om een enorm scala aan diensten aan te bieden, zoals taalcursussen. Sinds haar oprichting heeft de vereniging ProMosaik, die zich richt op tolerantie en bevordering van culturele diversiteit, verschillende talen gebruikt om zich in te zetten voor vrede en mensenrechten in verschillende culturen en religies.

 Uit de synergie van leden en supporters van de vereniging is na maandenlange associatiediscussies een nieuw project ontstaan dat betrekking heeft op het aanbieden van cursussen online taalonderwijs via Skype. Een dergelijke activiteit past idealiter in de focus van de vereniging op talen en culturele diversiteit en helpt de praktische implementatie van de taalkundig-culturele visie van ProMosaik. De leden van ProMosaik zijn zich ervan bewust dat taal en cultuur twee kanten van dezelfde medaille zijn. Talen vertegenwoordigen culturele uitdrukkingen waarvan de linguïstische vormen een boodschap verspreiden. Cultureel begrip kan alleen plaatsvinden met een goed begrip van de gesproken taal van een bepaalde cultuur. In die zin vormen taalcursussen een efficiënt middel om kennis te maken met de culturen van verschillende mensen. Taal betekent voor ons de interculturele dialoog en dientengevolge dienen culturele uitwisselingen en overdracht tussen verschillende mensen om het begrip, respect voor en waardering van de culturen van andere mensen te verlichten en te verrijken.