Raadplegen Voor Auteurs

Ik richt me tot alle auteurs, die boeken, artikels of andere hebben geschreven of die hun werk willen afronden en nu op zoek zijn naar mogelijkheden om hun werk te laten publiceren. In dit opzicht is het niet belangrijk, hoe groot het geproduceerde werk is, want ik verwelkom ook korte teksten, artikels en opmerkingen op hun website. Auteurs zijn ook van harte welkom om interessante onderwerpen op de website voor te bereiden en te publiceren in de vorm van nieuws of een boekbespreking voor te stellen die relevant is voor de onderwerpen waarop de vereniging haar focus richt.

Voor mij is het ook niet belangrijk, of u nu een professionele schrijver bent of als hobby schrijft. Voor mij is het veel belangrijker dat u enthousiast bent over schrijven en zich vooral bezighoudt met culturele, taalkundige, religieuze onderwerpen, vredeseducatie en dialogen. Het is mijn bedoeling om bruggen te bouwen tussen de verschillende auteurs en meningen, om een dialoog tussen de culturen, talen, volkeren en religie te bevorderen. Dit is het hoofddoel dat ik nastreefde: het samenbrengen van culturen en religies, talen en verschillende groepen mensen.

Als u van plan bent uw werk te publiceren, dan bent u van harte welkom op mijn internetportaal. Dit biedt u de mogelijkheid om uw werk onder uw eigen naam in te voeren en ook sponsors, die uw bijdragen leuk vinden, in de gelegenheid te stellen uw werk te presenteren aan een veel groter publiek.

Ik zal u ook graag ondersteunen om uw werk in een andere taal te laten vertalen en internationale lezers de kans te bieden kennis te maken met uw gedachten en levensfilosofie.

Mijn portaal is gericht op:

 • Professionele schrijvers
 • Hobbyschrijvers
 • Journalisten
 • Poëzie
 • Mensenrechtenverdedigers
 • Rechtenactivisten voor vrouwen

Intellectuelen die bij dergelijke onderwerpen betrokken zijn, concentreren zich op het volgende:

 • Cultuur              
 • Godsdienst
 • Vredeseducatie
 • Interculturele dialoog
 • Lopende evenementen
 • Vrouwenrechten
 • Kinderen over de hele wereld
 • Sociale wetenschappen
 • Talen
 • Politiek
 • Ontwikkelingshulp
 • Academische vorming
 • Literatuur
 • Psychologie
 • Racisme en vreemdelingenhaat
 • Geschiedenis

 Ik bied auteurs de volgende gratis diensten aan:

 • Het publiceren van nieuws, recensies, boeken, commentaren, artikels, korte teksten en bijdragen op het internetportaal van de vereniging
 • Publicaties onder eigen naam met een kort profiel van de betreffende auteur
 • De mogelijkheid om sponsors aan te trekken voor het eigen werk van de auteur
 • Vertalingen van werken in andere talen in het kader van bedrijfssponsors en liefhebbers van culturele aangelegenheden
 • De groep lezers van het werk van de auteur uitbreiden en onderscheiden door deze op internet te publiceren.

 Als u enthousiast bent over schrijven en u wilt uw mening over bepaalde onderwerpen aan een breder publiek voorleggen en misschien zelfs een serieuze discussie aanmoedigen, die niet verdrinkt in de eindeloze diepten van het internet, dan is mijn service de juiste plaats voor u. 

Ik ben niet geïnteresseerd in het feit dat uw werk zojuist op mijn homepage is geüpload om te zijner tijd te worden vergeten. Ik ben erin geïnteresseerd dat sponsors zich via mijn site bewust worden van u en u mogelijk helpen om uw werk toegankelijk te maken voor veel meer mensen, ook in andere landen, en ook om uw werk te introduceren in het kader van evenementen georganiseerd door de vereniging  in een ideaal geval. Als u uw bijdrage op mijn homepage wilt laten publiceren, neemt u gewoon contact met mij op. Ik zal u dan adviseren en uw bijdrage publiceren op mijn site.