Dil Dersleri

Dil Kursları gibi çok çeşitli hizmetleri sunan ProMosaik ile birlikte çalışıyorum. Kültürel çeşitliliğin hoşgörü ve tanıtımına odaklanan ProMosaik kuruluşundan bu yana, farklı kültür ve dinlerde barış ve insan hakları için farklı diller kullandı.

Birliğin üyeleri ve destekçilerinin yarattığı sinerjiden yola çıkılarak, birkaç aylık birlikteliğin ardından Skype üzerinden çevrimiçi dil dersi için yeni bir proje hazırlandı.Bu tür etkinlikler derneğin diller ve kültürel çeşitlilik üzerine odaklanmasıyla uyuşuyor ve ProMosaik’in dilsel-kültürel vizyonunun pratikte uygulanmasına yardımcı oluyor. ProMosaik üyeleri, dilin ve kültürün aynı madalyonun iki yüzü olduğunun farkındalar. Diller, dilsel biçimleri bir mesajı yaymak için kullanılan kültürel ifadeleri temsil eder. Kültürel kavrayış yalnızca herhangi bir kültüre ait konuşulan dili anlayarak gerçekleşebilir. Bu anlamda, dil kursları farklı insanların kültürleriyle tanışmanın etkili bir yoludur. Bizim için dil, kültürlerarası diyalog anlamına gelir ve bunun sonucu olarak, farklı insanların kültürel alışverişleri ve iletişimi, başkalarının kültürlerini anlama, saygı ve beğeniyi aydınlatma ve zenginleştirmeye hizmet eder.