Leyla & Sarah Uzunlar – Fables against Racism Rasisminvastaisia tarinoita

 

Children, who love fables in which animals have human traits, also love inventing new fables. Such fables, however, must also have happy endings. And if fables about racism are to be told, then they too must have happy endings with the racism being eradicated within one or two pages.

With these five fables included in the STOP RACISM series — FABLES AGAINST RACISM — ProMosaik would like to promote the concept of a world without racism. The fables were written by two children from Istanbul, living within a bicultural Italian and Turkish environment.

The fables published in this booklet would like to share a powerful message for dialogue and engagement against racism and discrimination which occur within all social, cultural, and religious groups.

In our first edition of 2017, we decided to translate the fables into eleven languages to get a constellation of six European languages (Italian, German, English, French, Spanish, and Greek) and six languages from the Muslim world (Turkish, Kurmanji-Kurdish, Arabic, Persian, Pashto, and Bahasa).

We believe that in this context the fable will be the ideal literary form to promote intercultural dialogue because it is strongly anchored in the European culture with Aesop and Phaedrus, while the Islamic culture has acquired the treasure of the Indian fables of Kalila and Dimna through their translation from Sanskrit into Persian and Arabic.

This new Finnish edition pursues the same aim and is addressed to all Finnish children.

Adults sometimes do not understand the importance of tolerance, peaceful cooperation, dialogue, and intercultural collaboration. So, we would like to give children the opportunity to tell us a fable in which animals decide not to make fun of others because they are different…

 

Lapset, jotka rakastavat taruja, joissa eläimillä on inhimillisiä piirteitä, rakastavat myös uusien tarinoiden keksimistä. Tämänkaltaisilla tarinoilla täytyy kuitenkin olla myös onnellinen loppu. Ja jos tarinoita rasismista halutaan kertoa, silloin myös niillä täytyy olla onnellinen loppu, kun rasismi hävitetään yhden tai kahden sivun aikana.

Näillä LOPPU RASISMILLE -sarjaan kuuluvilla viidellä sadulla – RASISMINVASTAISIA TARINOITA – ProMosaik haluaa edistää käsitettä maailmasta, jossa ei ole rasismia. Tarinat ovat kirjoittaneet kaksi Istanbulista kotoisin olevaa lasta, jotka elävät kaksikulttuurisessa italialaisessa ja turkkilaisessa ympäristössä.

Tässä kirjasessa julkaistut tarinat haluavat jakaa voimakkaan viestin vuoropuheluun ja sitoutumiseen rasismia ja syrjintää vastaan, joita esiintyy kaikissa sosiaalisissa, kulttuurisissa ja uskonnollisissa ryhmissä.

Vuoden 2017 ensimmäisessä painoksessamme päätimme kääntää sadut yhdelletoista kielelle saadaksemme yhdistelmän kuudesta eurooppalaissta kielestä (italia, saksa, englanti, ranska, espanja ja kreikka), sekä kuudesta muslimimaailman kielestä (turkki, kurmanji-kurdi, arabia, persia, pashto ja bahasa).

Uskomme, että tässä kontekstissa tarina on ihanteellinen kirjallinen muoto edistämään kulttuurienvälistä vuoropuhelua, koska se on vahvasti ankkuroitunut eurooppalaiseen kulttuuriin Aisopoksen ja Phaedroksen kanssa, kun taas islamilainen kulttuuri on hankkinut taruaarteen intialaisista Kalila ja Dimna -taruista käännöksillään sanskritista persiaksi ja arabiaksi.

Tämä uusi suomenkielinen painos pyrkii samaan tavoitteeseen ja on suunnattu kaikille suomalaisille lapsille.

Aikuiset eivät toisinaan ymmärrä suvaitsevaisuuden, rauhanomaisen yhteistyön, vuoropuhelun ja kulttuurienvälisen yhteistyön merkitystä. Haluaisimme siis antaa lapsille mahdollisuuden kertoa meille sadun, jossa eläimet päättävät olla pilkkaamatta toisiaan, koska he ovat erilaisia…

 

BUY A COPY FROM HERE