Sarah & Leyla Uzunlar, Favole contro il razzismo – Irkçılığa karşı fabllar

 

Crescere in due culture permette di sviluppare l’abilità di gestire con successo le relazioni umane, una forte competenza empatica, autocoscienza, tolleranza, accettazione, creatività, pensiero critico, la capacità di mettere in discussione e la competenza di scrutino. Le favole aprono ai lettori nuovi punti di vista sul mondo. La favola contribuisce a promuovere nei lettori competenze sociali, buon comportamento, carattere, pacifismo, pensiero democratico, relazioni interpersonali ed umane. I lettori prenderanno anche atto di elementi come amore, paura, odio, beffa.

 

Questo libro contiene cinque favole. In ognuna di esse ritrovate aspetti universali, l’accoglienza del diverso, la differenza e la differenziazione, l’accettazione e la meraviglia. Eccola la magia della favola. Non c’è alcuna differenza tra il “noi” e il “noi”. Noi siamo loro, e loro sono noi.

 

Come autrici bambine Sarah e Leyla, con il loro passato multiculturale e multilinguistico, vorrebbero trasmettere bontà, cordialità, abnegazione, giustizia, amicizia, rettitudine, perdono, modestia, sicurezza di sé ed empatia come messaggi universali per i lettori.

Okuyucular ahlâk, karakter, barış, demokrasi, kişiler arası ilişkiler ve insan ilişkileri, sosyal beceri eğitimine katkı sağlayacağı gibi okuyucular sevgi, korku, nefret, alay etme gibi özellikleri de duyumsayacaklardır.

 

Bu kitap, 5 ayrı fabldan oluşmaktadır. Her birinde evrensel öğelere rastlayacak, farklı olan ve ötekileştirilenleri hoş görecek, şaşıracak ve anlayışla karşılayacaksınız. İşte fablın gücü de buradan gelmektedir. Bizden olmayanın aslında bizden hiçbir farkı yoktur.Biz onlarız, onlar da biz.

 

Çocuk yazarlar olarak Sarah ve Leyla çok kültürlü ve çok dilli bir geçmişten geldikleri için iyiliği, güler yüzlülüğü, özveriyi, iyi bir insan olmayı, adaleti, dostluğu, doğruluğu, affetmeyi, alçak gönüllülüğü, kanaat etmeyi, sempati duymayı, yargılamamayı, yaratıcılığı çocuk okuyuculara evrensel mesajlar olarak anlatmak istemektedirler.

 

Videos: